Ako nadšenkyňa yogy rada odovzdávam to, čo yoga naučila mňa. Mám rada, keď človek vníma a rešpektuje svoje telo, pocity a okolie nie len na yogovej podložke, ale keď sa naša yogová prax premietne do celého dňa, najlepšie do celého nášho života.

Moje lekcie vediem tak, aby všetci žiaci pochopili správne prevedenie pozícii. Snažím sa účastníkom lekcie pomáhať nie len zrozumiteľným vedením, ale aj doupravením a osobnou asistenciou v pozícii. Snažím sa žiakom ozrejmiť, ako majú ásany správne cvičiť a aký to má efekt na ich telo. Na mojich lekciách panuje veselá a odľahčená atmosféra. Na konci každej lekcie dávam priestor na príjemnú relaxáciu (vedenú aj nevedenú), niekedy s masážou, niekedy v doprovode éterických vonných olejov.

Moje lekcie v Yogin:

Hatha Yoga, Power Yoga, Yin Yoga a Yoga Nidra, Detská Yoga, Vitálna yoga, Sunrise Yoga, Wheel yoga, Súkromné lekcie yogy

  • Lektorka yogy I. a II. kvalifikačného stupňa
  • Lektorka Wheel yogy
  • Lektorka vitálnej yogy a yogy pre deti
  • 200 hours Yoga Teacher Training Cours India, by Yoga Alliance, (200 hours of in-class instruction and 100 hours of independent study. Areas of study: yoga technique, teaching methodology , anatomy and physiology, yoga philosophy, ethics, history, lifestyle and teaching experience.)
  • Diplom Yin Yoga
Back To Top