Súkromná Yóga

Súkromé lekcie sú určené pre záujemcov, ktorí môžu mať zvláštne nároky a požiadavky na cvičenie yógy alebo na akékoľvek iné cvičenie. Osloviť nás môže ktokoľvek, kto uprednostňuje individuálny prístup a alebo cvičenie v malej skupine ludí. Či už pre zdravotné obmedzenia, fyzické či psychické obtiaže, únavu, stres, stálu mentálnu aktivitu, sľabú fyzickú kondiciu, ochabnuté svalstvo a dalšie dysbalancie či poškodenia, ktoré si vyžaduje správný a zdravý pohyb, pevnú a odbornú ruku a predovšetkým motiváciu. 

Tieto lekcie sú tu aj pre tích, ktorí by radi udržovali svoje telo v dobrej kondícii a zvyšovali ju. 

Súkromé lekcie je možné objednať aj do škôl pre deti či učiteľov, do hotelov, firiem alebo na iné akcie. Uprednostňujeme však cvičenie v priestoroch štúdia, vzhľadom k vybavenosti a prííjemnej atmosfére.

Back To Top