Yoga ma učí pokoju a trpezlivosti. Začala som sa jej venovať na podnet mojej mamy, ktorá ju rovnako vníma ako cestu, ktorá nás vedie nielen k zdravému telu ale i duchu. Vášeň praktizovať yogu vyrástla do vášne učiť yogu. Držím sa názoru, že učiť a byť učený je chodník, ktorý dlaždí túto cestu.

Svoje hodiny vediem v duchu aktívnej inštruktáže. Hovorené slovo prenášam do aktívnych pozícií. Predvádzam modifikácie pre jednotlivé pozície, pretože každý máme rôzne limity našej flexibility. Do hodín sa snažím viesť pokoj a vyrovnanosť. Lekcie ukončujem krátkou meditáciou, ktorá prinúti človeka zastaviť sa a zamyslieť sa nad svojou bytosťou.

Moje lekcie v Yogin:

Hatha Yoga, Yoga pre radosť, Záskoky

  • Inštruktor Yogy I. Kvalifikačného stupňa
Back To Top