Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Yogin Yoga & Shop. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Yogin Yoga & Shop je firma Yogin s.r.o., Adámiho 9, 841 05 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 48329754 zastúpená konateľom JUDr. Martou Dérerovou. Kupujúcim je návštevník e-shopu ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  • bankovým prevodom – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra Banke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.
  • platba prostredníctvom platobnej brány Paypal
  • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí v Štúdiu Yogin na Kresánkovej 7/A, Bratislava

Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena produktov je navýšená o prepravný a manipulačný poplatok, v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) a návod na použitie.Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Internetový obchod www.yogin.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom Slovenskej pošty a to buď:

Doporučene – doba dodania zásielky je 3 – 9 prac. dni, ak máme tovar na sklade, ak tovar na sklade nie je, je jeho dodacia lehota max. 30 dní. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

Na dobierku – doba dodania zásielky je 2 – 9 prac. dni,  ak máme tovar na sklade, ak tovar na sklade nie je, je jeho dodacia lehota max. 30 dní. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.
Možnosť osobného odberu po dohode s predávajucím je BEZPLATNE.

Spôsob doručeniaCena v EUR
Expres kuriér na adresu6,00
Expres kuriér na poštu5,00
Balík na poštu 3,00
Balík na poštu CZ 9,00
Dobierka1,50

Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Ručná výroba tovarov, tovar na objednávku

Všetky tovary v internetovom obchode www.yogin.sk označené symbolom HANDMADE, sú vyrábané ručne. Predávajúci sa zaväzuje dodržať farebnosť materiálu a doplnkov, rozmer výrobku (alebo sa im v čo najväčšej možnej miere priblížiť), a ďalšie bližšie špecifikované znaky, dohodnuté v kúpnej zmluve. V prípade tovarov na objednávku vychádza predávajúci zo vzájomne dohodnutých parametrov. Cena za takýto druh výrobku je stanovená individuálne podľa množstva použitého materiálu a dodatočných doplnkov. Predávajúci detailne konzultuje jednotlivé kroky s kupujúcim (písomne, telefonicky, prostredníctvom fotografií alebo osobného stretnutia). Tovar vyrobený na objednávku nie je možné podľa platných obchodných podmienok vrátiť.

Práva spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní

Spotrebiteľ má na základe zákona 102/2014 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. (Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru). Následne spotrebiteľ vráti tovar prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar podľa zákona č. 102/2014 Z.z do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú sumu, prekontrolovať neporušenosť obalu ako aj samotný tovar pri jeho prebraní. Predávajúci je povinný: dodať tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene.

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 11.11.2017
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

close

Získajte 5% zľavu na nákup!

Rada Vás budem informovať o NOVINKÁCH!

Back To Top